126/2019 - Uttalelser

 

 1. Uttalelse fra Høyre, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti - EØS-avtalen må bevares
 2. Uttalelse fra Høyre, Rødt, Venstre, Senterpartiet og SV – Sosialistisk Venstreparti - Flere innvandrere i jobb og utdanning
 3. Uttalelse fra Høyre, Rødt, Venstre, SV- Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Miljøpartiet De Grønne - Flere voksne må få mulighet til å kvalifisere seg til fagbrev
 4. Uttalelse fra SV - Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne og Høyre  - Tyrkia ut av Syria 
 5. Uttalelse fra SV - Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet - Føringstilskudd må beholdes og videreutvikles 
 6. Uttalelse fra SV - Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Venstre, Høyre, Fremskrittspartiet, Miljøpartiet De Grønne, Senterpartiet og Arbeiderpartiet - Stopp nedlegging av utdanningstilbud på Helgeland 
 7. Uttalelse fra Rødt, Miljøpartiet De Grønne og Senterpartiet - Styrking av statistikkgrunnlaget for styrking av trafikksikkerhetsarbeidet 
 8. Uttalelse fra Rødt og Senterpartiet - Sterk økning i nettleien for kraftkrevende industri 
 9. Uttalelse fra Rødt og Miljøpartiet De Grønne - Det omfattende turistfiske som truer yrkesfisket og miljøet 
 10. Uttalelse fra Senterpartiet, Rødt, Venstre, SV – Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti  – Frivilligsentraler 
 11. Uttalelse fra samtlige partigrupper- Domstolstrukturen i Nordland
 12. Uttalelse fra Arbeiderpartiet, SV - Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Miljøpartiet De Grønne, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Høyre  - Brønnøysundregistrene må videreutvikles 
 13. Uttalelse fra Arbeiderpartiet, SV - Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Fremskrittspartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Høyre - Vern om samfunnskontrakten ved vannkraftutbygging