140/2019 - Endring av reglement Nordland eldreråd

Les dokumentene tilhørende saken