142/2019 - Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland. Endring av reglement.

Les dokumentene tilhørende denne saken