143/2019 - Valg til Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland 2019 - 2023

Les dokumentene tilhørende saken