148/2019 - Høring - Søknad om ny 22 kV kraftledning for tilknytning av Melfjordbotn og Gjervalåga kraftverk - Rødøy kommune

Les dokumentene tilhørende saken