149/2019 - Høring - Forslag om åpning av område for fornybar energi til havs og forslag til forskrift til havenergiloven

Les dokumentene tilhørende denne saken