158/2019 - Søknad om permisjon fra fylkestinget - Svein Eggesvik, Sp

Les dokumentene tilhørende saken