159/2019 - Søknad om permisjon fra fylkestinget - Kirsti Saxi, SV

Les dokumentene tilhørende saken