168/2019 - Redegjørelse fra fylkesrådsleder Tomas Norvoll om Forsvarssjefens fagmilitære råd

Les dokumentene tilhørende denne redegjørelsen

 

Debatt:

 

Komitebehandling:

Ansvarlig

Tomas Norvoll
Fylkesrådsleder