173/2019 - Orientering fra fylkesråd for utdanning om Kunst- og filmfagskolen

Les dokumentene tilhørende denne saken

Ansvarlig

Hild-Marit Olsen
Fylkesråd for utdanning og kompetanse