197/2019 - Ansvar, roller og kvalitet ved opplæringskontor i Nordland 

Les dokumentene tilhørende saken