203/2019 - Oppnevning av representanter og vararepresentanter til representantskapet i Bodø2024 IKS 

Les dokumentene tilhørende saken