214/2019 - Valg av vararepresentant til ungdomsrepresentant - Rådet for personer med funksjonsnedsettelse i Nordland 2019-2023

Dokumentene i saken