219/2019 - Regnskapsrevisjon 2019 - Valg av oppdragsansvarlig revisor fra og med 01.02.2020

Tekstdokument