Fylkesrådets tiltredelseserklæring – presentasjon av politisk plattform v/fylkesrådsleder Tomas Norvoll

Les den politiske plattformen (PDF, 224 kB)

 

Debatt:

 

Komitebehandling: