Fylkestingets 4. samling 2019

Scandic Meyergården Hotel, Mo i Rana

Søndag 20. oktober

Gruppemøter – den enkelte gruppeleder innkaller til gruppemøter søndag. Grupperom på hotellet tilgjengelig fra kl. 14.00

Kl.16.00 - Møte i valgnemnda

Kl. 17.00 - Utdeling av IT-verktøy – fylkestingets sekretariat

Kl. 18.00 - Opplæring i politikerportalen v/leder av fylkestingets kontor Lise Wærnes Nilsen, i plenumsalen

Opplæring i reiseregningssystemet, v/rådgiver Eystein Hansen, i plenumsalen.

 

Mandag 21. oktober

Kl 08.50 - Sikkerhetsinformasjon fra hotellet

Kl 09.00 - Fylkestingets åpning

Evt. Gruppemøter

Kl 13.00 - Lunsjpause

Kl 14.00 

Kl 17.00 - Matpause

Kl.18.00 - Gruppemøter

Kl 19.00 - Møte for komiteledere og nestledere

Tirsdag 22. oktober

Kl 09.00         

Kl 10.30 - Komitemøter

Kl 12.00 - Lunsjpause

Kl 13.00 - Gruppemøter

Kl 14.30 - Komitemøter

Kl 16.00 - Orienteringer fra fylkesrådet: 

Kl 17.00 - Matpause

Kl 17.45 - Gruppemøter

Kl 20.00

  • Frist for innlevering av forslag/uttalelser til redegjørelsen
  • Frist for innlevering av uttalelser til sekretariatet
  • Frist for å melde inn hovedtema til muntlig spørretime

Onsdag 23. oktober

Kl 09.00 - Komitemøter

Kl 10.00 - Debatt på fylkesrådets tiltredelseserklæring

Debatt på redegjørelse fra fylkesrådsleder Tomas Norvoll - fagmilitært råd

Orienteringer fra fylkesrådet:

Kl 12.00 - Lunsjpause

Kl 13.00 - Orientering fra Helse Nord – adm.direktør Lars Vorland

Kl 14.00 - Gruppemøter

Kl 14.45 - Frist for signering av uttalelser

Forts. Orienteringer

Kl 16.00 - Matpause

Kl.16.30 - Forts. Orienteringer

Spørreinstituttet:  muntlige spørsmål, interpellasjoner, skriftlige spørsmål

Eventuell saksbehandlng

Forhandlingene avsluttes senest kl 18.00

Kl 19.30 - Fylkesordførerens middag, i hotellets restaurant (pent antrekk)

Torsdag 24. oktober

Kl 09.00 - evt. forts spørreinstituttet, saksbehandling

Kl 12.00 - Lunsjpause

Utsjekking av rom

Kl 13.00 - Saksbehandling forsetter

Kl 16.00 - Fylkestinget heves, men vil bli forlenget ved behov

 

Saker som blir behandlet ved denne fylkestingsamlingen:

117/2019 - Godkjenning av fylkestingsvalget 2019

118/2019 - Valg av fylkesordfører og fylkesvaraordfører 2019 - 2023

119/2019 -  Valg av valgnemnd for perioden 2019 - 2023

120/2019 -  Valg av fylkesråd samt fylkesrådets leder og nestleder 2019 - 2023

121/2019 -  Valg av kontrollutvalg for perioden 2019 - 2023

122/2019 -  Valg av fylkestingskomiteer for perioden 2019 - 2023

123/2019 - Muntlige spørmål

124/2019 - Interpellasjoner

125/2019 - Skriftlige spørsmål

126/2019 - Uttalelser

127/2019 - Valg av fylkesvalgstyre i Nordland 2019 - 2023

128/2019 - Valg av Nordland fylkeskommunes klagenemnd 2019 - 2023

129/2019 - Valg - Representantskap i Barentssekretariatet IKS 2019 - 2023

130/2019 - Valg - Bodø havn KF - 2019 - 2023

131/2019 - Valg - Alstahaug Havnestyre KF - 2019 - 2023

132/2019 - Valg - Næringsprisen for kvinner i Nordland 2019 - 2023

133/2019 -  Valg av styremedlem Stiftelsen Àrran 2019 - 2023

134/2019 - Valg - Stiftelsen Norsk Luftfartsmuseum - 2020 - 2023

135/2019 - Valg - Distriktsprogramråd for NRK-Nordland 2020 - 2023

136/2019 - Valg - Sparebank 1 Nord-Norge - representantskap 2020 - 2023

137/2019 - Valg til generalforsamling i Sparebankstiftelsen Sparebank 1 Nord-Norge - 2019 - 2023

138/2019 -  Valg til Kommunenes Sentralforbund fylkesmøte og landsting 2019 - 2023

139/2019 - Oppnevning Yrkesopplæringsnemnd 2020-2023

140/2019 - Endring av reglement Nordland eldreråd

141/2019 - Valg av Nordland eldreråd 2019 - 2023

142/2019 - Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland. Endring av reglement.

143/2019 -  Valg til Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland 2019 - 2023

144/2019 - Høring - Oppdatert kunnskapsgrunnlag ny jernbane Fauske - Tromsø (Nord-Norgebanen)

145/2019 - Omklassifisering av gamle rv. 77 over Kjernfjellet

146/2019 - Varslingsrapport på politisk ombud - sak 01/18

147/2019 - Valg av ny revisjonsordning og revisor

148/2019 - Høring - Søknad om ny 22 kV kraftledning for tilknytning av Melfjordbotn og Gjervalåga kraftverk - Rødøy kommune

149/2019 - Høring - Forslag om åpning av område for fornybar energi til havs og forslag til forskrift til havenergiloven

150/2019 - Høring - Forslag til endringer i naturmangfoldloven og rovviltforskriften

151/2019 - Høring - Forskrift om utforming og drift av idrettsbaner der det brukes plastholdig løst fyllmateriale

152/2019 - Høring - Lærekraftig utvikling. Livslang læring for omstilling og konkurranseevne

153/2019 - Tertialrapport 2 - 2019

154/2019 -  Høring - Politiattest for personer som er i kontakt med mindreårige

155/2019 - Høring - Deltakerforskriften 2020

156/2019 - Høring - Forslag til forskrift om regionale tilskudd til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket

157/2019 - Søknad om permisjon som fylkestingsrepresentant - Tomas Norvoll, Ap

158/2019 - Søknad om permisjon fra fylkestinget - Svein Eggesvik, Sp

159/2019 - Søknad om permisjon fra fylkestinget - Kirsti Saxi, SV

160/2019 - Søknad om permisjon som vararepresentant til fylkestinget - Bent-Joacim Bentzen, Sp

161/2019 - Søknad om permisjon fra fylkestinget - Hild-Marit Olsen, Ap

162/2019 - Søknad om permisjon fra fylkestinet - Ingelin Noresjø, KrF

163/2019 - Søknad om fritak fra fylkestinget - Allan Ellingsen, Frp

164/2019 - Endring av reglement for Ungdommens fylkesråd

165/2019 - Valg av representanter til nasjonalpark- og verneområdestyrer i Nordland (2020-2023)

166/2019 - Revidering av reglement for fylkesrådet

167/2019 - Innbyggerforslag - Erklær klimakrise NÅ! Nordland

168/2019 - Redegjørelse fra fylkesrådsleder Tomas Norvoll om Forsvarssjefens fagmilitære råd

169/2019 - Orientering fra fylkesråd for samferdsel om Ny vegadministrasjon

170/2019 - Orientering fra fylkesråd for utdanning om Tilbudsstrukturen 2020-2021

171/2019 - Orientering fra fylkesrådsleder om Bodø som Europeisk Kulturhovedstad 2024

172/2019 - Orientering fra fylkesråd for næring om Ny By Ny Flyplass

173/2019 - Orientering fra fylkesråd for utdanning om Kunst- og filmfagskolen

174/2019 - Orientering fra fylkesrådsleder om prosjektet Bring oss i front

175/2019 - Orientering fra fylkesråd for økonomi om Perspektivmeldingen

176/2019 - Fylkesrådets tiltredelseserklæring - presentasjon av politisk plattform

 

Ansvarlig

Kari Anne Bøkestad Andreassen
Fylkesordfører (Sp)
Lise Karin Wærnes Nilsen
leder, Fylkestingets kontor
Knut Petter Torgersen
fylkesvaraordfører