Fylkestingets arbeidsmåte v/Sonja Alice Steen og kontorleder Lise Wærnes Nilsen