Kontrollutvalgets oppgaver og roller v/kontrollutvalgets sekretær Berit P. Pedersen