Økonomiforvaltningen/økonomistyringen i Nordland fylkeskommune v/fylkesøkonomisjef Anita Larsen