Rådet for likestilling av funksjonshemmede v/Hilde Holand