001/2020 - Muntlige spørsmål

Les dokumentene tilhørende denne saken

Del1:

 

Del 2: