016/2020 - Justering i satsning på næringsveger som følge av reduksjon i ramme

Les dokumentene tilhørende denne saken