041/2020 - Redegjørelse fra fylkesråd for samferdsel Bent-Joacim Bentzen om Ferjetakster

Les dokumentene tilhørende saken

 

 

Debatt/saksbehandling:

Ansvarlig

  Bent-Joacim Bentzen
Fylkesråd for transport og infrastruktur