062/2020 - Høring - forslag om endringer i plan- og bygningsloven og lov om eigedomsregistrering

Les dokumentene tilhørende denne saken