079/2020 - Nordland fylkeskommunes innspill til rapport "Framtidig transportløsning for Lofoten, Ofoten og Vesterålen"

Les dokumentene tilhørende saken-