Her ligger interpellasjonene som ble behandlet på fylkestingets møte 21.04.2008

Her ligger interpellasjonene med svar som ble behandlet på fylkestingets samling 23. april 2009.

Her ligger interpellasjonen med svar som ble behandlet på fylkestingets møte 23.02.2004

Her ligger interpellasjonene som vil bli behandlet på fylkestingets møte 23.02.2009.

Her ligger interpellasjonene med svar som ble behandlet på fylkestings møte 24.04.2006.

Her ligger interpellasjonene med svar som ble behandlet på fylkestingets møte 25.02.2008

Her ligger interpellasjonene med svar som ble behandlet på fylkestingets møte 26.02.2007.

Her ligger interpellasjonene med svar som ble behandles på fylkestingets samling 29.09.2009.

Her ligger interpellasjonene med svar som ble behandlet på fylkestingets møte 30.09.2002.

 I denne artiklen er samlet de mest sentrale dokumentene som er utgangspunkt for det parlamentariske styringssystemet i Nordland fylkeskommune. Sakene ble behandlet på det konstituerende fylkestinget 25.-27. oktober 1999 og utfallet ble at Nordland fylkeskommune umiddelbart iverksatte parlamentarisk styringsmodell for fylkestingsperioden.

Artikkelen må betraktes som en historisk gjennomgang.


Her er oversikt over presentasjoner som er lagt fram for fylkestingetAlle representanter kan stille spørsmål i fylkestinget. Til forskjell fra en interpellasjon skal spørsmål være korte. Debatt er ikke tillatt, men spørsmålstilleren kan sette fram et tilleggsspørsmål. Tilleggspørsmål og svar skal ikke overstige to minutter.


Her ligger skriftlige spørsmål med svar som ble behandlet på fylkestingets samling i desember 2009.

Her ligger skriftlige spørsmål og svar som ble behandlet på fylkestingets samling i juni.

Her ligger spørsmålene med svar som ble behandlet under fylkestingets samling i april 2009.

Her ligger spørsmålene med svar som ble behandlet på fylkestingets samling i februar.

Her ligger skriftlige spørsmål med svar som ble behandlet under fylkestingets samling 29.09.-02.10.2009.

 

Uttalelser som er behandlet av fylkestinget.

 

Alle saker