Fylkesting 7-9. april Narvik

Fylkestingets åpning

Ungdommens fylkesting har ordet

Ordfører i Evenes kommune, Svein Erik Kristiansen

Kulturinnslag ved Gard Berg Jensen

Kulturinnslag ved Narvik videregående skole
 

Årsmeldinger:

Eldrerådet

Rådet for likestilling av funksjonshemmede

Elev- og læringombudet
 

Orientering om Grunnlovsseilasen v/ fylkesordfører Sonja A. Steen

Redegjørelse om kommunereformen v /fylkesrådsleder Tomas Norvoll

Debatt om redegjørelsen om kommunereformen

Næringsprisen for kvinner 

Nykomlingsprisen for kvinner


Temadag om landbruk

 
 
 
 
 
 
 
 
Kystskogbruket, et viktig steg mot et karbonnøytralt samfunn i 2050  Alf Daniel Moen, leder, Felles fylkeskommunalt Oppfølgingsprogram for Melding om  Kystskogbruket 
 
 
 

Orienteringer

Planprogram til Regional plan for Vefsna v/fylkesråd for kultur, miljø og  folkehelse Hild-Marit Olsen 
 
Rullering av Nasjonal Transportplan v/fylkesråd for samferdsel Tove Mette  Bjørkmo 
 
 

Debatt på redegjørelsen om kommunereformen

Spontanspørretimen

Interpellasjoner

Interpellasjon fra Marit Tennfjord, SV - Lærermangel ute av kontroll

Interpellasjon fra Ingeborg Steinholt, Rødt - Hva skjer med Narvik sykehus

Interpellasjon fra Ingeborg Steinholt, Rødt - Kjeveortoped i Ofoten

Interpellasjon fra Ann-Hege Lervåg, Sp - Anbudsutlysning Tjøtta - Forvik

Interpellasjon fra Richard Dagsvik, Frp - Manglende kompetanse innen anbudshåndtering

Interpellasjon fra May Valle, Venstre - Tilgjengelighet for alle i kollektivtilbudet

Interpellasjon fra Christoffer Ellingsen, Rødt - Om viktigheten av regionale næringsfond

Interpellasjon fra Christoffer Ellingsen, Rødt - Sjødeponi i Nordland

Interpellasjon fra Johan Petter Røssvoll, Sp - Havbrukspolitikk for Nordland – rammebetingelser for havbruk i Nordland

Interpellasjon fra Ingeborg Steinholt, Rødt - EØS-avtalens innvirkning på distriktspolitikken

Interpellasjon fra Jon Tørset, Sp - Differensiert arbeidsgiveravgift – virkninger for Nordland

Interpellasjon fra May Valle, Venstre - Rekruttering fra utlandet I

Interpellasjon fra May Valle, Venstre - Rekruttering fra utlandet II

 

Skriftlige spørsmål

Spørsmål fra Marit Tennfjord, SV - Om «gradering» av rapport om levekårene for hybelboere

Spørsmål fra Marius Meisfjord Jøsevold, SV - Strategisk plan for videregående opplæring i Nordland

Spørsmål fra Hilde Skogsholm,SV - Om distriktsmusikerordninga

Spørsmål fra May Valle, Venstre - Forurensing av fjordene i Nordland

Spørsmål fra Sissel Brufors Jensen, Ap - Servicekontor på Mo i Rana

Spørsmål fra Torill Ø. Hanssen, Frp - Servicekontor for reisende i Rana og omegn

Spørsmål fra Leif Lindstrøm, Frp - Innføring av Nytt betaling system på enkelte ferjestrekninger

Spørsmål fra Kjell Sahl, H - Transport Svartisen i Meløy

Spørsmål fra Christoffer Ellingsen, Rødt - Oppgradering av kaianlegg for hurtigbåtanløp på Brottøy, Hadsel

Spørsmål fra May Valle, Venstre - Fergeforbindelsen Bognes-Lødingen

Spørsmål fra Hanne Wika, Ap - Etterbruk av Moheia og kulturhus i Mo i Rana

Spørsmål fra Dagfinn Olsen, Frp - Nord Norsk Reiseliv

Spørsmål fra Johan Petter Røssvoll, Sp - Eierskap til oppdrettsområdene i havbruksnæringen

Spørsmål fra Marius Meisfjord Jøsevold, SV - Vedr. LKABs oppsigelse av avtalen som forplikter selskapet å ha minimum 25 prosent norske ansatte i malmtransporten

Spørsmål fra May Valle, Venstre - Nordland fylkeskommunes eierskap

Spørsmål fra Ingeborg Steinholt, Rødt - Kjeveortoped i Ofoten

Saksliste

032/14 Uttalelser
 

033/14

Prinsippvedtak om utredning av delvis bompengefinansiering av ny rv. 80 Vestmyra – Klungset i Fauske

034/14

Handlingsplan folkehelsearbeid 2013 - 2016, status og framdrift

035/14

Ungdomspolitisk plattform - rullering av ungdomspolitisk handlingsprogram

036/14

Lærlingplasser i fylkeskommunale institusjoner - etablering og inntak 2013

037/14

Kommunale næringsfond - fordeling 2014

038/14

Narvik Torv – bibliotek, kulturhus og krigsmuseum – vurdering av regional status og tilskudd

039/14

Orientering om Ungdommens fylkestings vedtatte tiltaksplan

040/14

Nordland fylkes eldreråd - årsmelding 2013

041/14

Årsmelding 2013 - Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland

042/14

Årsmelding elev- og lærlingombudet 2013

043/14

Rebudsjettering av investeringer

044/14

Blokker til utlysning i 23. konsesjonsrunde

045/14

Offentlig anskaffelse av kollektivtransport - forvaltningsrevisjon

046/14

Nytt skoleskyssreglement gjeldende fra 1. august 2014

047/14

Framtidig fergesamband Svolvær- Skrova- Skutvik

048/14

Yrkesopplæringsnemnda - årsmelding 2013

049/14

Nordland fylkesting - reglement. Endringer vedr. spørreinstituttet - reglementets § 20

050/14

Høring - søknad om bygging av Hjartås kraftverk - Rana kommune

051/14

Privat forslag - Selvmord er et stort samfunnsproblem fra Ingeborg Steinholt, Rødt

052/14

Privat forslag - En bedre kollektivpolitikk fra Allan Ellingsen, Frp

053/14

Søknad om fritak som vararepresentant til Nordland fylkesting - Jan Helge Hardersen, Høyre