Fylkestinget i Nordland 16. - 18. februar 2015 nett-tv

Her finner du videoklipp fra det pågående fylkestinget i Svolvær 16.-18. februar.

Fylkestingets åpning:

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll informerer om endringer i fylkesrådet

Ungdommenes fylkesting hilser fylkestinget

Ordfører i Vestvågøy kommune, Jonny Finstad hilser fylkestinget
 

Kulturinnslag


Redegjørelse om NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg v/fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen

Redegjørelse om Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) og forslag til utvidelse 2015 v/fylkesråd for næring Arve Knutsen
 

Orientering om gjennomføring i videregående skole v/fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen

Årsmelding fra elev- og læringsombudet

Prisutdeling: 
Tilgjengelighetsprisen Døråpneren


Tema "Å være ung i Nordland" (klippene ligger på You Tube):

Innledning ved fylkesordfører Sonja Alice Steen

Kåseri ved Knut Folkestad (film)

Hva vil vi med vår ungdomspolitikk ved fylkesråd Grete Bang

«Lykkelig som liten? Livskvalitet som politikkens mål» v/ professor i samfunnspsykologi ved UiT Joar Vittersø

 


Orienteringer:
Status igangværende større riksvegprosjekt i Nordland og planlegging av nye større prosjekt v/fylkesråd for samferdsel, Hild-Marit Olsen

Anbud båt og ferge v/fylkesråd for samferdsel Hild-Marit Olsen


Nullvisjon for selvmord v/fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Grete Bang
 

Ny teknologi i oppdrettsnæringa v/fylkesråd for næring Arve Knutsen
 

Debatt på Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg

Debatt på bakgrunn av redegjørelsen om NTP prosessen og NOU 2014:14


Muntlige spørsmål:

Interpellasjoner:
 

1. Interpellasjon fra Johan Petter Røssvoll, Sp - Ferger og hurtigbåter på Helgelandskysten

2. Interpellasjon fra Marit Tennfjord, SV - Vedr. fylkeskommunens økonomi

3. Interpellasjon fra May Valle, V - Økonomiske utfordringer knyttet til ferge og båtdrift

4. Interpellasjon fra May Valle, V - Godsbefraktning i en framtid i Nordland med havbruk og opplevelsesturisme

5. Interpellasjon fra Richard Dagsvik, Frp - Virksomhetsoverdragelse ved bytte av leverandør

6. Interpellasjon fra Ingeborg Steinholt, Rødt - Arbeidsmiljøloven og midlertidige ansettelser

7. Interpellasjon fra Dagfinn Olsen, Frp - Kjøp av utdatert ferge og hurtigbåt materiell

8. Interpellasjon fra Dagfinn Olsen - Lønn fra arbeidsgiveren for å delta i streik

9. Interpellasjon fra Marius Meisfjord Jøsevold, SV - Struktur for høyere utdanning i Nordland

Spørsmål:

1. Spørsmål fra Marit Tennfjord, SV - Lærermangel ute av kontroll?

2. Spørsmål fra Marius Hansen, H - Gratis buss til skoleturer og utflukter

3. Spørsmål fra Allan Ellingsen, Frp - Trafikksikkerhet på FV812 gjennom Misvær

4. Spørsmål fra Richard Dagsvik, Frp - Manglende rapportering i fergedatabank

5. Spørsmål fra May Valle, V - Refs av sjøfolk

6. Spørsmål fra Arne Ivar Mikalsen, V - Marin forsøpling - hva gjør vi?

7. Spørsmål fra Dagfinn Olsen, Frp - Infrastruktur i fergesambandet Stokkvågen – Lovund samt Nesna-Nesnaøyene

8. Spørsmål fra Richard Dagsvik, Frp - Underkommunisering i svar til fylkestinget

9. Spørsmål fra Richard Dagsvik, Frp - Forventet konkurransekunngjøring i fergesamband
 

Saksbehandling:

001/2015

Innspill til regjeringens varslede energimelding

 
005/2015 Uttalelser:  

006/2015

Fylkestingets møteplan for 2016

 

007/2015

RV 80 Løding - Vikan omklassifisering og nedlegging av offentlig veg i forbindelse med åpning av Tverlandsbrua

 

008/2015

Kontrollutvalget - Årsmelding 2014

 

009/2015

Høring - Innspill til jordbruksforhandlingene 2015

 

010/2015

Evaluering av åremålsordningen i Nordland fylkeskommune

 

011/2015

Justering av strategier og prinsipper for Nordland fylkeskommunes eierskap i selskaper

 

012/2015

Status og videre utvikling av rådgivningstjenesten i Nordland

 

013/2015

Høring - NOU 2014:12 - Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten

 

014/2015

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland - 2014

 

015/2015

Høring - Forslag til forenkling av utmarksforvaltningen

 

016/2015

Strategi for digital kompetanse i videregående opplæring 2015-2017

 

017/2015

Melding om vedtak etter kommuneloven § 13

 

018/2015

Innstilling fra kontrollutvalget vedrørende møter i fylkesrådet og kontrollutvalget

 

019/2015

Søknad om fritak som vararepresentant til fylkestinget - Henrik Torp, KrF

 

020/2015

Årsmelding 2014 Elev- og lærlingeombudet i Nordland

 

021/2015

Kommunereformen og regionnivået

 

022/2015

Kontrollutvalgets uttalelse til fylkestinget vedrørende fylkesrådets behandling av oversendte forslag og uttalelser fra fylkestinget desember 2014

 

023/2015

Økonomiplan 2015-2018 og Budsjett 2015 - oppdatert informasjon og rebudsjettering av investeringsprosjekter

 

024/2015

Privat forslag fra Ingeborg Steinholt, Rødt - Avskaff anbudsstyringa av samferdsel

 
025/2015 Sak 025/2015  
027/2015 Fritak fra fylkestinget Grete Bang, Ap  
028/2015 Endring i komitésammensetning  
     
     
     
 
                 
            
 
 

Kontaktperson

Kari Anne Bøkestad Andreassen
Fylkesordfører (Sp) (Permisjon)