Fylkestingets 3. samling 2015

 

 

Mandag 08. juni

Kl 08.50

Sikkerhetsinformasjon fra hotellet

Kl 09.00

  

  

  

  

  

  

Fylkestingets åpning

Ungdommens fylkesting hilser fylkestinget

Ordfører i Træna kommune, Per Pedersen hilser fylkestinget

Kulturinnslag

Valgsaker

Redegjørelse

• Fylkesråd for plan og økonomi Knut Petter Torgersen – Revidering av arbeidsgiverpolitikken i Nordland fylkeskommune

Fylkesrevisor orienterer om Revisjonsberetning og Nummerert brev nr.2

Prisutdeling: Årets lærling

Kl 11.30      

Gruppemøter

Kl 13.00

Lunsjpause

Lunsjmøte med Nordlandsbenken, fylkesordfører, gruppelederne i fylkestinget og fylkesrådslederen.

Kl 14.00

Komitemøter

Kl 15.30

Gruppemøter

Kl 16.30

Komitemøter

Kl 17.30-20.00

Spørsmål og interpellasjoner, saksbehandling

Kl 20.00

Frist for innlevering av uttalelser og forslag/uttalelser til redegjørelsene

 

NB! Frist for innlevering av tema til muntlig spørretime søndag kl.20.00


  Tirsdag 09. juni

Kl 09.00

Kulturinnslag 

Utdeling av KS-medaljer

Orientering fra Helse Nord - "Aktuelle utviklingstrekk i helsetjenesten som påvirker helsetilbudet til nordlendingen"

Orienteringer

• Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Ingelin Noresjø – Frivillighetsplan
• Fylkesråd for plan og økonomi Knut Petter Torgersen – Økonomiske forutsetninger

Debatt på redegjørelse

Kl 13.00      

Lunsjpause -

Kl 14.00-17.30  

Evt. fortsettelse av spørsmål og interpellasjoner, saksbehandling

Kl 18.45

Fotografering

Kl 19.30

Fylkestingets avslutningsmiddag


  Onsdag 10. juni

Kl 09.00         

Saksbehandling                                                         

Kl 12.00

Utsjekking av rom
Lunsjpause

Kl 13.00

Fortsettelse saksbehandling

Kl 17.00

Fylkestinget avsluttes, men vil bli forlenget ved behov

Uttalelser

 

Saksliste

Fylkesting 18.-22. oktober 2015– Scandic Bodø

Kontaktperson

Kari Anne Bøkestad Andreassen
Fylkesordfører (Sp) (Permisjon)