Fylkestingets 5. samling 2016

 Foreløpig program

Program

Mandag 5. desember

Kl. 08.50   Sikkerhetsinformasjon fra hotellet    
Kl. 09.00 Fylkestingets åpning      
  Ordfører i Tysfjord Tor Asgeir Johansen hilser fylkestinget
  Kulturinnslag
 

Prisutdeling: Kulturlandskapsprisen Nordland 2016

Prisutdeling: Nordland fylkes Kulturpris

  Ungdommens fylkesråd hilser fylkestinget  
 

Redegjørelser:

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll: -OECD-rapporten "Northern sparsely populatet areas"
Fylkesråd for for kultur, miljø og folkehelse Ingelin Noresjø: -Regional plan om vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen
Fylkesråd for næring Mona Fagerås: -"Grønn konkurransekraft"

Fylkesråd for næring Mona Fagerås - Ekspertgruppens rapport om pliktsystemet for fartøy med torsketråletillatelse

 
Kl. 11.00 Gruppemøter      
Kl. 13.00 Lunsjpause        
  Prisvinnerlunsj      
Kl. 14.00 Komitemøter      
Kl. 16.00 Gruppemøter      
Kl. 17.00 Komitemøter      
Kl. 18.00 Gruppemøter      
Kl. 20.00 Frist for innlevering av tema til muntlig spørretime  
  Frist for innlevering av forslag og eventuelt uttalelser til redegjørelsene
           

Tirsdag 6. desember

       
Kl. 09.00 Gruppemøter      
Kl. 10.00 Komitemøter      
Kl. 12.00 Debatt på redegjørelsene      
Kl. 13.00 Lunsjpause        
Kl. 14.00 Orienteringer:      
 

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll:
-Orientering om Andøysamfunnet
Fylkesråd for samferdsel Willfred Nordlund:
-Orientering om Bypakke Bodø - svikt i inntektene
-Orientering om KVU fv. 17 Alstahaug - Brønnøy - mernytteanalyse

-Orientering om rapport fra Opplysningskontoret for Veitrafikken.

Kl. 15:00 Muntlig spørretime, Interpellasjoner, Spørsmål, Saksbehandling
  Plenum avsluttes kl. 18.00        
Kl. 19.00 Fylkesordførerens julemiddag - Radisson BLU Hotell    
           

Onsdag 7. desember

       
Kl. 09.00 Frist for innlevering av Uttalelser    
  Fortsettelse saksbehandling    
Kl. 13.00 Lunsjpause        
Kl. 14.00 Gruppemøter      
Kl. 15.00 Fortsettelse saksbehandling    
Kl. 18.00 Pause        
Kl. 19.00 Orientering Arctic Race of Norway
  Fortsettelse saksbehandling    
  Fylkestinget må beregne at forhandlingene vil fortsette utover kvelden        
           

Torsdag 8. desember 

       
Kl. 09.00 Fortsettelse saksbehandling    
Kl. 12.00 Utsjekking av rom      
  Lunsjpause        
Kl. 13.00 Fortsettelse saksbehandling
Kl. 16.00 Fylkestinget avsluttes, men vil bli forlenget ved behovSaker

178/2016 - Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende oversendte forslag og uttalelser fra fylkestinget i oktober 2016

179/2016 - Høring - forslag til endringer i veglovens § 27 og vegtrafikklovens § 7a

180/2016 - Høring - Endring av forskrift om forvaltningsområdet for samisk språk

181/2016 - Høring - forslag om endring av forskrift om offentlige arkiv

182/2016 - Redegjørelse av fylkesrådsleder Tomas Norvoll: -OECD-rapporten "Northern sparsely populated areas"

183/2016 - Redegjørelse fra fylkesråd for for kultur, miljø og folkehelse Ingelin Noresjø: -Regional plan om vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen

184/2016 - Redegjørelse fra fylkesråd for næring Mona Fagerås om Grønn konkurransekraft

185/2016 - Fylkesråd for næring Mona Fagerås - Ekspertgruppens rapport om pliktsystemet for fartøy med torsketråletillatelse

186/2016 - Privat forslag fra May Valle, V - Nytt samferdselskart i Nordland - ønske om at prosjektet stopper inntil inntektssystemet er klart

Kontaktperson

Kari Anne Bøkestad Andreassen
Fylkesordfører (Sp) (Permisjon)