Bilder av fylkestingsrepresentantene 2007-2011

Her finner du bilder av representantene i fylkestinget i perioden 2007-2011. Bildene er organisert alfabetisk etter fornavn.

Bildene kan lastes ned og benyttes av media.