Forvaltningsrevisjonsrapporter

Forvaltningsrevisjonsprosjekt
Tittel Publisert Type
Infoskriv forvaltningsrevisjon

14.09.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Infoskriv forvaltningsrevisjon.pdf
2018 Nytt hurtigbåt- og ferjekart

14.11.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 6.21 Endelig rapport Nytt hurtigbåt - og ferjekart.pdf
2017 Tilskuddsforvaltning

15.06.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 6.20 Endelig Rapport tilskuddsforvaltning.pdf
2017 Omorganisering

15.06.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned ENDELIG RAPPORT OMORGANISSERING.pdf
2016 Universell utforming

29.04.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned rapport_universell_utforming.pdf
2016 Fylkesveg

29.04.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned rapport_fylkesveg.pdf
2014 Tilskuddsmidler i folkehelse-, kultur- og miljøavdelingen

23.02.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned tilskuddsmidler_mai_2014_pdf.pdf
2014 Oppfølging av IA-avtalen

23.02.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned oppfoelging_av_ia-avtalen_pdf.pdf
2014 Informasjonssikkerhet ved elektronisk behandling av personopplysninger

23.02.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned informasjonssikkerhet_pdf.pdf
2013 Rammeavtaler og innkjøpspraksis

08.07.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned sluttrapport_rammeavtaler.pdf
2013 Offentlige anskaffelser i samferdselssektoren

24.06.2013 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned offentlig_anskaffelse_samferdsel_.pdf
2013 Inventar og utstyrskontroll

08.07.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned rapport_inventar_og_utstyrskontroll.pdf
2013 Fylkeskommunens kunstsamling

08.07.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned rapport_kunstforvaltning.pdf
2012 Sykepengerefusjon

02.11.2012 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned rapport_-_sykepengerefusjon.pdf
2012 Eiendomsforvaltningen

28.09.2012 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned endelig_rapport_fra_trykkeri_18.06.2012.pdf
2011 Prosjektstyring i byggeprosjekter

13.05.2011 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned prosjektstyring_i_byggeprosjekter.pdf
2011 Likestilling og mangfold

13.05.2011 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned endelig_rapport_03_for_nett.05.pdf
2010 Rådgivning i skolen

Filtype: pdf. Klikk for å laste ned raadgivning_i_skolen.pdf
2010 Oppfølging av fagopplæringen

06.12.2010 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned oppfoelging_fagopplaering.pdf
2010 Beredskap i den videregående skole

21.06.2012 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned p035_rapport_beredskap_i_skolen.pdf
2009 Spesialundervisning

Filtype: pdf. Klikk for å laste ned spesialundervisning.pdf
2009 Etiske retningslinjer i Nordland fylkeskommune

Filtype: pdf. Klikk for å laste ned etiske_retningslinjer_i_nfk.pdf
2008 Tannhelsetilbudet til eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie

Filtype: pdf. Klikk for å laste ned forvaltningsrevisjonsprosjektet_tannhelsetilbudet.pdf
2008 Rammeavtaler og innkjøpspraksis

Filtype: pdf. Klikk for å laste ned forvaltningsrevisjonsprosjekt_rammeavtaler.pdf
2008 Offentlige anskaffelser

Filtype: pdf. Klikk for å laste ned forvaltningsrevisjonsprosjekt_offentlige_ansakaffelser.pdf
2008 Forvaltning av tilskuddsordninger i kultur- og miljøavdelingen

Filtype: pdf. Klikk for å laste ned forvaltningsrevisjonsprosjekt_kultur.pdf
2007 Naturalytelser og utgiftsgodgjørelser

Filtype: pdf. Klikk for å laste ned forvaltningsrevisjonsprosjekt_naturalytelser.pdf