Prioriterte tiltak 2016

A.jpg - Klikk for stort bilde

På bakgrunn av evaluering og tilrådning fra eldrerådet 2011-2015, er det valgt ut noen prioriterte satsningsområder for 2016.  

 • Økt kontakt med kommunale eldreråd for eksempel gjennom å gjeninnføre ordningen med regionale møter – Opplæringskonferanse 2016 en start. Evt inkludere tema demens i denne.
 • Etablere formelt samarbeid mellom Nordland, Troms og Finnmark - konkretiseres våren 2016
 • Fordele ansvar for å ta kontakt til kommunale eldreråd på medlemmene i fylkeseldrerådet. Sette opp en fordelingsliste på bakgrunn av forslag fra Kari
 • Studietur, helst årlig - minimum en gang i løpet av perioden. Foreslås i 2017. Det velges en komite som gis i oppdrag å legge fram forslag til tema og reisemål for eldrerådet. Gjerne med tema demens.
 • Økt kontakt til både politisk og administrative nivå i fylkeskommunen, ut over de møtepunktene som per i dag er etablert. Ta opp til drøfting sammen med UFR og RLF i juni-møtet
 • Fylkeseldrerådet må opprettholde arbeidet med å fremme egne saker i tillegg til å avgi kommentarer til fylkestingssaker som er relevante for fylkeseldrerådet.
 • Vedtekter og retningslinjer må revideres. Våren 2016
 • Samarbeid med sametingets eldreråd må videreføres. Gitt observatørstatus for valgperioden 2015-2019
 • Det må skapes god forståelse for fylkeskommunalt planarbeid. Fylkeseldrerådet må vurdere behovet for å utarbeide årlige handlingsplaner for sitt virke.
 • Det er viktig at fylkeskommunens rådgivende organ likebehandles, både når det gjelder økonomiske ressurser og utadrettet virksomhet.
 • De rådgivende organene må alle inviteres med i arbeidsprosesser som sikrer reell påvirkning i tidlig fase, og som ivaretar at kunnskaps- og erfaringsdeling blir innarbeidet i saker som skal til fylkestingets behandling.
 • Fylkeseldrerådet må ha tillit til at fylkestingets representanter er lydhøre overfor de eldrepolitiske innspill som gis.
 • Representasjon fra fylkeseldreråd må opprettholdes i brukerutvalg i Helse Nord.
 • Fylkeseldrerådets medlemmer må respektere den møtetid som er avtalt.
 • Det bør vurderes å gjennomføre jevnlige AUmøter.
 • Møtene i fylkeseldrerådet – minimum to av fem årlige, bør legges til ulike regioner. Det bør settes av tid til møter med kommunale eldreråd.
Publisert av Tone-Lise Fische. Sist endret 17.10.2016 15:07
 • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
 • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

 • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Fant du det du lette etter?
 
Login for redigering