Fast aktivitet i Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland

Arbeidsplan

Rådet lager en arbeidsplan hvert år. Dette er en tiltaksplan for egen aktivitet. Planen for 2016 - 2017 finner du her. (lenke foreløpig ikke aktiv)

Videre er det flere saker som rådet behandler hvert år. Disse er:

Driftstilskudd

Tildeling av driftstilskudd for fylkeslag av funksjonshemmedes organisasjoner.

Døråpneren

Tildeling av Nordland fylkeskommunes tilgjengelighetspris, Døråpneren. Mer informasjon finner du her.

Møteplan, saker og protokoll

Rådet avholder mellom 5 og 6 møter i året. Møteplan med saker og protokoll finner du her.

Rådet har valgt et arbeidsutvalg. AU avholder møte foran hvert rådsmøte og ellers ved behov. Møteplan med saker og protokoll finner du her. (lenke foreløpig ikke aktiv)

Fant du det du lette etter?