Eldrerådet i Nordland

Nordland fylkes eldreråd er et samarbeids- og rådgivende organ for fylkestinget i fylkeskommunale saker. Rådet skal representere og ivareta eldres rettigheter og hensyn i fylkeskommunale saker.

Eldrerådet er et fylkeskommunalt organ oppnevnt av Fylkestinget for hver valgperiode. Eldrerådet er lovpålagt gjennom lov om Gammel dame viser styrke. Balanserer i vannrett posisjon håndstående. - Klikk for stort bildekommunale og fylkeskommunale eldreråd.   

Nordland fylkes eldreråd har syv medlemmer med varamedlemmer. Fem av medlemmene velges ut blant alderspensjonistene i fylket, to av medlemmene velges ut blant fylkestingsrepresentantene. Sametingets eldreråd har observatørstatus i Nordland fylkes eldreråd for perioden 2015-2019.

 

 Reglement for Nordland fylkes eldreråd (DOCX, 21 kB)

 Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd

AVLYST

Konferansen må utgå på grunn av Koronavirus og smittefare.

Vi håper å kunne arrangere ny konferanse til høsten eller til neste år, men kan ikke love noe.

Vi har fått tilbakemeldinger fra flere som ønsker opplæring i rådsarbeid. Vi anbefaler dette nettstedet som regjeringen har lagt ut: veileder eldreråd

 

 

 

  Fylkestinget har valgt medlemmer til nytt eldreråd for perioden 2019-2023.  

Nordland fylkeseldreråd krever nå at bussholdeplass blir etablert så nært hovedninngangen til Nordlandssykehuset som mulig.

Tilskuddsordningen Den kulturelle spaserstokken ble i 2018 lagt om, slik at hele beløpet fordeles direkte til kommunene i Nordland. 

Eldrepolitisk program 2018-2021 ble vedtatt i fylkestinget i FT-sak 069/2018 i april. 

De kommunale eldrerådene i Nordland har vært invitert med til å komme med innspill og hatt mulighet til å kommentere første utkast av programmet. 

 

Årsmelding 2017 for Nordland fylkes eldreråd ble behandlet av fylkestinget i FT-sak 028/2018. https://www.nfk.no/innsyn.aspx?response=mote&moteid=1264&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=5113&

 

Nordland fylkes eldreråd og en representant fra Finnmark eldreråd, hadde et vellykket besøk i Murmansk fra 9. til 12. april. Formålet med turen var å lære mer om den samiske urbefokningen i Lovozero og den eldre befolkningen generelt i Murmansk, med tanke på et videre samarbeid.

Eldrerådet drar til Murmansk for å lære om den samiske urbefolkningen og eldre generelt i Murmanskområdet. Og for å foreslå en felles konferanse til neste år.

Helga 21.-23. april ble den 6. Generasjonskonferansen arrangert. Tema i år var "Psykisk helse  - livet igjennom".

Årsmelding  (PDF, 2 MB)for Nordland fylkes eldreråd er ferdig. Den ble behandlet på  fylkestingets tredje samling i Sandnessjøen 12.-14. juni.

Ansvarlig

Bjørn Helge Hansen
leder Nordland fylkeseldreråd
  •   +4795180965
Tone-Lise Fische
Rådgiver Nordland fylkes eldreråd