Besøkte Murmansk

Nordland fylkes eldreråd og en representant fra Finnmark eldreråd, hadde et vellykket besøk i Murmansk fra 9. til 12. april. Formålet med turen var å lære mer om den samiske urbefokningen i Lovozero og den eldre befolkningen generelt i Murmansk, med tanke på et videre samarbeid.

Første punkt i programmet var møte med viseminister for sosial utvikling i Murmansk Svetlana Videneeva på et hjem for eldre og folk med funksjonsnedsettelser. Her ble eldrerådet tatt godt i mot og vist rundt. Grete Bang, som fungerte som leder for eldrerådet på turen,  lanserte forslag om samarbeid om en Generasjonskonferanse. Dette ble godt mottatt.

På Generalkonsulatet fikk eldrerådet orientering om utviklingen i Murmansk, blant annet virkningen av storpolitisk hendelser, fra generalkonsul Erik Svedahl.

Senere på dagen hadde eldrerådet møte med samarbeidsorganisasjonen Barn av den store fedrelandskrigen. Organisasjonen er for folk som har levd under 2. verdenskrig, men jobber ikke bare med krigsperspektiv. Det kom frem at de på mange området jobber likt med eldreråd i Norge, ved at de jobber aktivt mot myndighetene med formål om at eldre skal få det bedre. De er opptatt eldres rettigheter, men også å forhindre ensomhet blant eldre.

De fleste av Russlands samer er samlet på tettsedet Lovozero. Her hadde eldrerådet møte med samisk kultursenter og workshop i samisk duodje. Museet ble også besøkt med grundig innføring i Russlands-samenens kultur. Leder for kultursenteret, Tatjana Sapelnikova, fortalte at det ikke var lett å motivere unge til å lære om duodje, noe som samisk observatør i fylkeseldrerådet kunne bekrefte også gjelder i Norge.

Det er mange forskjeller mellom Russland og Norge, men Murmanskregionen har også mange av de samme utfordringene som Nord-Norge. Befolkningstallet synker, og den eldre befolkningen øker relativt sett.

De som deltok på turen:

Grete Bang politisk representant i fylkeseldrerådet Ap
Joakim Sennesvik politisk i fylkeseldrerådet represntant H
Mai-Helen Walsnes varamedlem som har møtt fast siden høsten 2017 da hovedmedlem har permisjonIngolf Kvandahl observatør Sametingets eldreråd
Kurt Wikan politisk representant SP Finnmark eldreråd
Tone-Lise Fische, rådgiver Nordland fylkes eldreråd
Arve Knutsen og Andrea Moan (medlem fylkeseldrerådet) måtte dessverre melde forfall pga sykdom.

Turen er støttet av Barentssekretariatet og fylkeskommunens tilskuddsordning Samiske tilskudd til aktiviteter og språktiltak.