Den kulturelle spaserstokken 2018

Klikk for stort bildeTilskuddsordningen Den kulturelle spaserstokken ble i 2018 lagt om, slik at hele beløpet fordeles direkte til kommunene i Nordland. 

Tilskuddet fordeles gjennom en fordelingsnøkkel. Alle kommunene får kr 20.000 og i tillegg en sum som beregnes ut fra antall innbyggere over 67 år i kommunen. Man kan ikke lenger søke om midler i regi av Den kulturelle spaserstokken hos fylkeskommunen, men vi oppfordrer artister og kunstnere til å ta direkte kontakt med kommunene.