Krever bussholdeplass ved Nordlandssykehuset

Klikk for stort bildeNordland fylkeseldreråd på på befaring på NordlandssykehusetNordland fylkeseldreråd krever nå at bussholdeplass blir etablert så nært hovedninngangen til Nordlandssykehuset som mulig.

I en uttalelse Nordland fylkes eldreråd fra 3. juni 2019 heter det:

"Vi er alle kjent med de utfordringer bussreisende pasienter er utsatt for på grunn av bussholdeplass i Kongens gate. Nordlandssykehuset ga tidlig uttrykk for at bussholdeplass nær hovedinngangen var ønskelig. Imidlertid har sykehuset selv ingen mulighet til å løse saken, men ønsker sterkt at Nordland fylkeskommune og Bodø kommune finner en akseptabel løsning snarest mulig.

Det er høyst betenkelig at man fra Bodø kommunes side problematiserer en enkel løsning så til de grader. Denne saken burde ha vært løst for lenge siden. Fylkeseldrerådet krever nå at bussholdeplass blir etablert så nært hovedinngangen til Nordlandssykehuset som mulig. "