Eldrerådets medlemmer 2015-2019

Her finner du oversikt over eldrerådets medlemmer.

AlstahaugHovedmedlemmer:


Bjørn Helge Hansen, leder, Alstahaug, bhelgeh@outlook.com 
Mai-Helen Walsnes, nestleder, Eidfjord/Sortland, mai-helen.walsnes@vkbb.no
Karsten Kristoffersen, Øksnes, karsten.kristoffersen@vkbb.no
Andreas Moan, Fauske, andreas.moan@sbnett.no
Ingvill Klausmark, Brønnøy, ingvillkristine@yahoo.no

Fylkestingets representanter:

Grete Bang (Ap), greteban@online.no
Joakim Sennesvik (H), joasen05@nfk.no

Observatør fra Sametingets eldreråd

Ingolf Kvandahl i-k-p@online.no 

 

Personlige varamedlemmer:

Einar J. Moen, Vega, einar.moen@vega.kommune.no
Eva Angell Berntsen, Eva.angell.b@gmail.com
Otto Benjaminsen, Vågan, otben@online.no
Dagfinn Pettersen, Gildeskål, dagfinnpett@gmail.com
Kari Anna Bentsen, Saltdal 
 

Varamedlemmer, fylketstingets representanter:

Randi Myrvang Næss, Krf
Marit Stemland, Frp