Nordland først ute med viktig partnerskap mot mobbing

I dag gikk flere samfunnsaktører sammen i Norges første regionale partnerskap mot mobbing. Partnerskapet skal ha en mobbeforebyggende innsats fra barnehagenivå opp til høgskole- og universitetsnivå.

Klikk for stort bildeLevi Gårseth-Nesbakk fra Nord universitet, Miriam Mærlen fra Elevorganisasjonen, Anne Lindbo fra Pbl, Anne-Merethe Larsos Kristensen fra Fagforbundet, fylkesråd Hild-Marit Olsen, Fylkesmann i Nordland Tom Cato Karlsen, Per-Oscar Schjølberg fra KS Reinert Aarseth fra Nordland idrettskrets og mobbeombud i Nordland Lasse Knutsen Susanne Forsland

-Vi vet at mobbing ikke er noe som foregår på en isolert arena. Det skjer i barnehagen, på skolen, i fritidsklubber, på nett og ellers i lokalsamfunnet. Derfor er jeg veldig glad for at vi har fått med oss så mange store aktører til å forplikte seg til å ta sin del av samfunnsansvaret i kampen for et mobbefritt Nordland sier mobbeombud Lasse Knutsen.

Fylkesmannen i Nordland, Nord universitet, KS Nord-Norge, Norges idrettsforbund Nordland, PBL, Fagforbundet og Elevorganisasjonen er partene som har inngått partnerskapet sammen med fylkeskommunen.  De har hver for seg laget egne mobbeforebyggende tiltak som de skal jobbe med.

Mobbing – på liv og død

-For oss har det vært viktig å ha konkrete tiltak som vi forplikter oss til å gjennomføre.  Partnerne representerer ulike arenaer og nettverk og har hatt egne arbeidsgrupper som har jobbet frem tiltak tilpasset egen organisasjon sier Knutsen

Og fortsetter

-Jeg har virkelig tro på at vi i fellesskap har mulighet til å kunne gjøre en forskjell.  Konsekvensene for den enkelte som blir utsatt for mobbing kan være helt fatale. Det må vi ikke glemme.