Rådet for likestilling av funksjonshemmede

Klikk for stort bildeRådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland er et rådgivende organ for fylkeskommunen, statlige etater på fylkesnivå, kommuner og andre offentlige instanser og institusjoner.

Rådet for likestilling av funksjonshemmede (RLF) arbeider etter den politiske målsetningen om full deltaking og likestilling for funksjonshemmede i samfunnet.

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland blir oppnevnt av fylkestinget og følger fylkestingets funksjonstid. Nåværende råd er oppnevnt for årene 2012-2016.

RLF består av 13 medlemmer og er satt sammen av:

  • Tre fylkestingspolitikere
  • Tre representanter fra fylkeskommunens administrasjon
  • Fem representanter fra funksjonshemmedes organisasjoner derav en som er ungdomsrepresentant"" - Klikk for stort bilde
  • En representant fra Fylkesmannen i Nordland
  • En representant fra KS

 

Følg oss på Facebook

 

Klikk for stort bilde

Mann forteller som uninversell utforming til en gruppe mennesker som hører på.

- Reisende med ulike former for funksjonsnedsettelser er en stor kundegruppe både i Norge og i verden for øvrig. De fleste vil i løpet av livet ha behov for tilpasninger. Eldre, barnefamilier, personer med funksjonsnedsettinger, har alle et felles behov for tilpasninger, som ikke alltid er ivaretatt av reiselivet og offentlig transport, sier fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF).

Dame peker på persienne til mann i rullestol

Nordland fylkeskommune har fått 9,6 millioner kroner fra Samferdselsdepartementet til en ekstra satsing på tilrettelagt transport for de som trenger det mest.

Adrian Lund, kjent blant annet fra 71 grader Nord, fikk Nordland fylkeskommunes Døråpner-pris overlevert under fylkestinget på Mo i Rana i dag, til stående applaus fra en samlet sal.

Ansvarlig

Geir-Tore  Klæbo
Arbeiderpartiet