Driftstilskudd fylkeslag av funksjonshemmedes organisasjoner.

Driftstilskudd for 2019:

SØKERPORTAL FOR DRIFTSTILSKUDD 2019 ER NÅ STENGT. DET TAS IKKE I MOT FLERE SØKNADER.
Se her for mer informasjon om tilskudd 2019.

Det er kommet inn 27 søknader. Søknader er fra 26 fylkeslag som organiserer 19 937 medlemmer. Den 27. søker er FFO Nordland som ikke har enkeltmedlemmer. Den største organisasjonen har over 4000 medlemmer, mens den minste har 73.

Det vil bli delt ut kr 2.352.000 i tilskudd.

Saksbehandlingen starter i dag, og vedtak vil bli skrevet i løpet av få dager. For de som har levert all dokumentasjon, vil anmodning om utbetaling bli sendt til økonomiavdelingen samtidig med vedtaket.

Lurer du på noe er det bare å ta kontakt med Nick Williams. nicwil@nfk.no 

Generell Informasjon:

Driftstilskudd fylkeslag av funksjonshemmedes organisasjoner blir tildelt hvert år med frist 1. februar..

Tilskuddet annonseres gjennom Funksjonshemmedes fellesforbund og Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes organisasjoner i november / desember hvert år.

Driftstilskudd kan søkes av organisasjoner med personer med funksjonsnedsettelse som har etablert fylkeslag i Nordland. NB! Organisasjoner som er organisert med regionlag (for eksempel "Nord Norge") kvalifiserer ikke til ordningen.

Søknadsside for tilskudd finner du her.

Spørsmål om ordningen rettes til sekretariatet for Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland (Rlf)

Nordland fylkeskommune har hatt forskjellige former for driftstilskudd siden 1982.

Det startet med kr 65.000 i året til Norsk Handikapforbund, men ble raskt utvidet slik at alle organisasjonene for personer med funksjonsnedsettelser kunne søke om tilskuddet. Tilskuddet har nå en ramme på ca. kr 2.500.000 og fordeles nå etter en fordelingsnøkkel som i hovedsak tar hensyn til antall medlemmer og en skjønnsmessig vurdering av aktiviteten. 25% av ordningen gis likt fordelt på alle søkerne. Paraplyorganisasjonene er støttet fra samme tilskuddspott, men sakene for disse behandles separat.

Retningslinjene for driftstilskudd fastsettes av Rlf og forvaltes av rådets sekretariatet. Klage behandles etter Nordland fylkeskommunens rutiner for klagebehandling.

Retningslinjene ble sist endret 24.11.2017 i Rlf sak 48/2017.

 

.