Tips for arbeidet i og med kommunale råd for likestilling av menneske med funksjonsnedsettelse

Mange av dere som ender opp på denne siden - målrettet eller ikke - vil være medlem i, eller nysgjerrig på hva disse rådene er, hva meningen er, og hvordan de jobber.

Her er lenke til artikler om forskjellige aktiviteter rådene kan jobbe med:

 

Universell utforming (uu)

Uu er en strategi for å oppnå målet om likestilling og deltakelse av flest mulig i samfunnet. Det er en selvfølgelig tema for et råd for likestilling av funksjonshemmede. KS har masse stoff om uu og deres nettsider er en god plass å starte, men det finnes et utall av artikler på nettet. Nordland fylkeskommune har en egen handlingsplan for uu som kan leses her.

Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

BPA er en kommunal omsorgstjeneste som er et viktig ledd i likestilling av personer med funksjonsnedsettelser.

Rådet for likestilling har samarbeidet med ULOBA om kurs om brukerstyrt personlig assistent. ULOBA er en uavhengig ideell organisasjon som er en av flere organisasjoner og bedrifter som tilbyr tjenester og veiledning i forhold til BPA. Du kan lese mer om deres arbeid her.

Ledsagerbevis

Ledsagerbevis kan være en viktig sak å jobbe med. Du kan lese mer om ledsagerbevis her.

Kommunale omsorgstjenester

Utover BPA vil kommunale omsorgstjenester være viktig for rådet for likestilling av funksjonshemmede.

Du kan lese om regjeringen sitt arbeid her.

Helsetilsynet har nettsider om rettigheter. Disse kan du lese her.

KS har mye god stoff her.

Lov om kommunale helse og omsorgstjenester finner du her.

Om organisering av kommunale råd

Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha et råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne, og dere kan finne ut masse i rundskrivet fra departementet.  Buf direktoratet har mye god informasjon. Les mer på deres sider her! 

Lovverket om rådene for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelser er endret. I stedet for egen lov, er krav om eldreråd, råd for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelser og ungdomsråd lagt under kommunelovens § 10b. Inntil det er vedtatt et forskrift til loven gjelder det gamle regelverket. Denne side bygger på gjelder lovverk som gjelder inntil forskriften er iverksatt. Barne og likestillingsdepartementet har varslet at forslag til forskrift skal sendes ut til høring i løpet av desember 2018. Vi kommer tilbake med ny informasjon om dette når forslaget foreligger.

Hjulet er oppfunnet flere plasser. Det kan være en ide å se på reglementet til Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland, men det lureste er nok å se på det som er laget i andre kommuner:

Disse ligger på nettet. Vega kommune har laget et kjempe fint mandat, men det finner ikke forfatteren på nettet.

Rådet er et brukermedvirkningsorgan og skal målbære funksjonshemmedes behov og meninger.Det er veldig viktig at mandat for rådet godkjennes av kommunestyret sånn at dere har en bestilling, og sånn at kommunestyret vet hva dere skal holde på med. Det viktigste som dere bør avklare er:

  • hvem skal være med; hvem skal være leder. Det kan være viktig at dere har kommunestyremedlemmer med sånn at dere kan ha en stemme i kommunestyre, og for å synliggjøre rådet. I Sortland er ordfører er leder. Det signalisere noe om kommunens prioritering av brukermedvirkning.
  • hvilke saker skal dere behandle? Dere skal ikke behandle personsaker! - ellers se rundskrivet nede. Det er veldig viktig at dere er tidlig inn i planprosesser - ikke som høringsinstans men i utorming av planen.
  • hvem dere kan kalle inn - Etats eller virksomhetsleder? politikere? rådmann?
  • at dere får tilgang til sakspapirer dere mener er viktig
  • hvordan dere skal bli hørt i kommunen og administrasjonen. I Rana kommunen har rådet talerett i kommunestyret.
  • sekretær funkjson!
  • formål med rådet mål er jo klart viktig - Se Ski sin beskrivelse nede.

LYKKE TIL!

Har du spørsmål om ordningen kan du ringe Nick Williams, Rådgiver for Rådet for likestilling av funksjonshemmede. Telefon 75 65 04 15

Fant du det du lette etter?