Rådet for personer med funksjonsnedsettelse i Nordland

Klikk for stort bildeRådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland er et rådgivende organ for fylkeskommunen, statlige etater på fylkesnivå, kommuner og andre offentlige instanser og institusjoner.

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland har fått nytt navn. I fylkestingssak 19/1436 ble navnet endret til Rådet for personer med funksjonsnedsettelse i Nordland. Endringen ble gjort for å harmonere med lovverket. 

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse i Nordland (RPF)  arbeider etter den politiske målsetningen om full deltaking og likestilling for funksjonshemmede i samfunnet.

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse i Nordland blir oppnevnt av fylkestinget og følger fylkestingets funksjonstid. Nåværende råd er oppnevnt for årene 2012-2016.

I samme fylkestingsak ble RPF redusert fra 13 til 8 medlemmer og er nå satt sammen av:

  • Tre fylkestingspolitikere
  • Tre representanter fra Funksjonshemmedes fellesorganisasjonen (FFO) 
  • En fra Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
  • Èn ungdomsrepresentant som veksler mellom SAFO og FFO.

RPF er valgt av fylkesting for valgperioden - altså fra 2019 - 2023.

RPF er regulert av kommunelovens § 5.2e og av Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger)"" - Klikk for stort bilde

 

Følg oss på Facebook

 

Klikk for stort bilde

Vi arrangerer samling for nye og gamle rådsmedlemmer 17. og 18. mars 2020. Rådene har mye til felles, men noe særskilt. Deltakere blir delt i forskjellige grupper der relevant.

Invitasjon er sendt til din kommune. Påmeldingsfristen er 10. februar.

Påmelding gjør du her. 

 

Spørsmål til Nick Williams nicwil@nfk.no / 47819294 eller Tone-Lise Fische tonfis@nfk.no / 97523570

Mann forteller som uninversell utforming til en gruppe mennesker som hører på.

- Reisende med ulike former for funksjonsnedsettelser er en stor kundegruppe både i Norge og i verden for øvrig. De fleste vil i løpet av livet ha behov for tilpasninger. Eldre, barnefamilier, personer med funksjonsnedsettinger, har alle et felles behov for tilpasninger, som ikke alltid er ivaretatt av reiselivet og offentlig transport, sier fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF).

Dame peker på persienne til mann i rullestol

Nordland fylkeskommune har fått 9,6 millioner kroner fra Samferdselsdepartementet til en ekstra satsing på tilrettelagt transport for de som trenger det mest.

Adrian Lund, kjent blant annet fra 71 grader Nord, fikk Nordland fylkeskommunes Døråpner-pris overlevert under fylkestinget på Mo i Rana i dag, til stående applaus fra en samlet sal.

Ansvarlig

Hilde  Holand
Leder for rådet for personer med funksjonsnedsettelse
Rådgiver, Rådet for personer med funksjonsnedsettelse i Nordland (RPF)