Driftstilskudd fylkeslag av organisasjoner til personer med funksjonsnedsettelse

NYE RETNINGSLINJER!!

Retningslinjene ble endret i sak på møte i Rådet for personer med funksjonsnedsettelse i Nordland den 3. juni 2020.

Det er to viktige endringer som kan gjøre at din organisasjonen mister retten til tilskuddet eller får negativ vedtak.

  1. Bekreftelse med medlemstall må leveres innen søknadsfristen.
  2. Organisasjonen må ha en aktiv drift i fylket.

Driftstilskudd for 2020

Søknadsrunden for 2020 er avsluttet. 25 organisasjoner har fått innvilget kr 2.425.000.

Takk for i år.

Søknadsfristen for 2021 er 28. februar. Søknadsportalen åpnes opp ca 1. november.

Søknadsskjemaet finner du her.

Lurer du på noe er det bare å ta kontakt med Nick Williams. nicwil@nfk.no 

Generell Informasjon:

Driftstilskudd fylkeslag av funksjonshemmedes organisasjoner blir tildelt hvert år med frist 28. februar..

Tilskuddet annonseres gjennom Funksjonshemmedes fellesforbund og Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes organisasjoner i november / desember hvert år.

Driftstilskudd kan søkes av organisasjoner med personer med funksjonsnedsettelse som har etablert fylkeslag i Nordland. NB! Organisasjoner som er organisert med regionlag (for eksempel "Nord Norge") kvalifiserer ikke til ordningen.

Søknadsside for tilskudd finner du her.

Spørsmål om ordningen rettes til sekretariatet for Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland (Rlf)

Nordland fylkeskommune har hatt forskjellige former for driftstilskudd siden 1982.

Det startet med kr 65.000 i året til Norsk Handikapforbund, men ble raskt utvidet slik at alle organisasjonene for personer med funksjonsnedsettelser kunne søke om tilskuddet. Tilskuddet har nå en ramme på ca. kr 2.500.000 og fordeles nå etter en fordelingsnøkkel som i hovedsak tar hensyn til antall medlemmer og en skjønnsmessig vurdering av aktiviteten. 25% av ordningen gis likt fordelt på alle søkerne. Paraplyorganisasjonene er støttet fra samme tilskuddspott, men sakene for disse behandles separat.

Retningslinjene for driftstilskudd fastsettes av Rlf og forvaltes av rådets sekretariatet. Klage behandles etter Nordland fylkeskommunens rutiner for klagebehandling.

Retningslinjene ble sist endret 24.11.2017 i Rlf sak 48/2017.

 

.