Temadager i samarbeid med FFO Nordland - VALG

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland (Rlf) og FFO Nordland har de siste årene samarbeidet om å arrangere temadager i forbindelse med FFO Nordland sitt årsmøte. Dette gjør vi igjen i år og temadager holdes på Thon hotel Nordlys i Bodø den 26. og 27. april. Tema i år er valg, likestilling og deltakelse der universell utforming blir en sentral del.

Rlf subsidierer en deltaker fra hvert enkelte kommunale råd med inntil kr 1500 for overnatting og kost.

 

 

Kontakperson: Nick Williams - nicwil@nfk.no

Program

Klikk for stort bilde                                                                                            Klikk for stort bilde