Blinde og rullestolbrukere får reise mer

Dame peker på persienne til mann i rullestol - Klikk for stort bildeNordland fylkeskommune har fått 9,6 millioner kroner fra Samferdselsdepartementet til en ekstra satsing på tilrettelagt transport for de som trenger det mest.

Beløpet kommer i tillegg til midlene som årlig gis til tilrettelagt transport gjennom den såkalte TT-ordningen, som fylkeskommunen administrerer.

Brukere med særlige behov

Den nye bevilgningen retter seg mot de med spesielle behov, det vil si rullestolbrukere og blinde/svaksynte. Bevilgningen gjør at personer med slike funksjonsnedsettelser kan få flere TT-reiser enn de ellers ville fått gjennom de fylkeskommunale ordningene. Sammen med fylkeskommunenes TT-tilbud er målsettingen å sikre disse brukerne et reisetilbud på til sammen 200 enkeltreiser per år.

Klikk for stort bildeSvein Eggesvik

 

- Svært gledelig

- Det er tredje året vi søker om dette tilskuddet, og jeg er veldig glad for at vi nådde opp i år og fikk tildelt midler. Det vil gi en gruppe med spesielle utfordringer en enda bedre mulighet til sikker og tilrettelagt transport i forbindelse med jobb og fritid. Vi er kjempeglad for å kunne tilby dette, sier fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik (Sp).

Tildeling av midler for utvidet TT-ordning gjelder for 2. halvår 2019.

Ansvarlig

Svein Eggesvik
Fylkesrådets nestleder