RÅDSMØTE 30.3.2020 ER AVLYST - TELEFON / SKYPEMØTE 14.4.2020

Med bakgrunn i det uoversiktlig situasjonen med spredningen av Coronaviruset avlyses møtet i Rådet for Personer med funksjonsnedsettelse 30. mars i år. For å behandle enkelte hastesaker og fylkestingssaker blir det et ekstra møte i Rådet for personer med funksjonsnedsettelse 14.4.2020 fra 12:00 til 14:00. Publikum som ønsker å delta bes ta kontakt med rådgiver Nick Williams på formiddagen. Tel 47819294

Neste ordinært møte blir 4. juni.

RPF sin årsmelding behandles per mail.

Fylkestingssaker behandles av rådsleder og rådgiver. Medlemmer må gjerne komme med innspill.

Behandling av Døråpneren utsettes til juni. Tildelingen utsettes og besluttes gjennomført i samarbeid med fylkesordfører. De som har sendt inn forslag vil bli orientert om dette.