Temadager 2020 - A V L Y S T

Med bakgrunn i usikkerheten rundt spredning av coronaviruset er årsmøte til FFO Nordland og dermed temadagene avlyst.

Temadagene skulle arrangeres på Bodø Scandic den 24. og 25. april.

I samarbeid med FFO Nordland arrangerer Rådet for personer med funksjonsnedsettelse Temadager for kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelse og for FFO medlemsorganisasjonenes ledere. 

Temadagene blir på Scandic Bodø. Ikke Thon hotell Nordlys som tidligere.

Tema den 24.4 er Bodø2024 og den 25.4 er selvhjelp.

 

Påmelding finner du her.

Spørsmål til Nick Williams - nicwil@nfk.no / mobil 47819294