Ledsagerbevis

Ledsagerbevis er et virkemiddel for å forebygge isolasjon og dermed bidra til økt livskvalitet for den enkelte.

Ledsagerbevis er et dokument i form av et kort som utstedes til personer som på grunn av funksjonsnedsettelser trenger ledsager for å delta i samfunnet.

Målgruppen er personer som uten funksjonsnedsettelsene hadde deltatt på et arrangement på egenhånd. Ledsagerbevis er ikke en lovpålagt ordning, men er en frivillig ordning som kommunene forvalte. Ordningen skal gi ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangement og offentlige transportmidler der ordningen aksepteres.

Søknad sendes til hjemkommunen.

Den som har fått tildelt ledsagerbevis bestemmer selv hvem som til enhver tid tas med som ledsager.

Ledsager kan for eksempel være en venn, familiemedlem eller støttekontakt. Ledsager får ikke godtgjørelse hvis det ikke inngår i en annen avtale som for eksempel støttekontakt.

Det er utarbeidet veiledende nasjonale retningslinjer for ordningen og mal for kortet som er bevis for at en har fått tildelt ordningen.